ביתי - בית תרבותי יהודי

תאטרון בלתם

תאטרון מעולה. בנושאים שונים, על פי בקשה. אפשר בליווי מוסיקלי.