ביתי - בית תרבותי יהודי

איה גולדשמידט

סדנה הכוללת הרצאה עם מצגת ושיח ,התמחות בנוער בסיכון, נוסעת לכל הארץ.