ביתי - בית תרבותי יהודי

אלעד צור

מגוון הרצאות : א. כלכלה-סדרת הרצאות. ב. יעוץ פיננסי-אושר ועושר (לזוגות). ג. תכנית כסף טוב- לתיכוניסטים ורווקים. ובשיתוף עם אשתו אפרת צור, על שיח מקרב, משא ומתן