ביתי - בית תרבותי יהודי

לביאה פז

מופע עם תובנות וחיוך והרבה אמונה כולל שירים, אלמנות/ שכול/ גידול ילדים, מוות קליני ותרדמת.