ביתי - בית תרבותי יהודי

רות בנימין

הרצאות וסדנאות בנושאים שונים: א. תפילה. ב. שבת. ג. לקראת נישואין. ד. טהרת המשפחה, הרצאה עיון ושיח. סיפורי בכל מאודך. ה. הדרכת כלות למדריכות. ו. צניעות וחיי תורה לאולפנות וצוותי מורים. מוכנה לנסוע רחוק.

שירית סדן

א. סדנאות אימון לרווקות עד 30 נשים. ב. הרצאה/סדנא -תקשורת זוגית דרך אגדות חז"ל, כלים שונים, סרטונים. גמישה בנסיעות.

אפרת צור

הרצאות וגם סדרות של מיפגשים בנושא של מיניות וזוגיות. וכן הדרכת הכלה. בשיתוף עם בעלה יש גם סדנא, שיחה על נושא המובחנות. דו שיח מול תקשורת מקרבת.