ביתי - בית תרבותי יהודי

עידית שילה

בניית מרחב משותף זוגיות- אני אתה ואנחנו. מתוך לימודי ימימה- התחזקות פנימית. וכן בנושא גיל המעבר.